бадзэ

бадзэ

الذباب

Адыго-арабский словарь. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • бадзэ — (бадзэр, бадзэхэр) муха ТэмитIу зиIэ хьацIэ пIэцIэ цIыкIумэ ащыщ Бадзэр гъэмафэрэ боу щэIэ Бадзэр мэцакъэ Бадзэм шIойхэр зэрехьэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • хьэцIэпIацI — (хьэцIэпIацIэр, хьэцIэпIацIэхэр) насекомое Бадзэ, аргъой, шъомпIэжъ джащ афэдэхэр ары Гъэмафэм хьэцIэпIацIэхэр бэу щыIэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”